wynik badania USG

co widzimy podczas badania i jak interpretujemy obraz

co widzimy w USG ??

1. kość biodrowa
2. kostny dach panewki
3. obrąbek stawowy
4. głowy kości udowej (chrząstka)
5. granica chrzęstno - kostna szyjki kości udowej
6. szyjka kości udowej część chrzęstna
7. krętarz większy
8. część kostna szyjki kości udowej
9. torebka stawowa
10. fałd zwrotny

Badanie USG stawów biodrowych metodą prof. Grafa interpretujemy następująco:


Biodra zdrowe - I i IIa do 12 tyg. życia
Typ I - a i b (w zależności od ukształtowania dachu chrzęstnego - czy ma to jakieś znacznie w przyłości - narazie w trakcie badań). Kąt alfa > lub = 60°, Ia beta < 55°; Ib beta > 55°.
Typ II a - (możliwe tylko u dziecka młodszego niż 12 tygodni). Biodra niedojrzałe w stosunku do wieku metrykalnego tzw. fizjologiczna niedojrzałość, ale będące NORMĄ U DZIECKA PONIŻEJ 12 TYGODNIA ŻYCIA. alfa 50° -59°,


postępowanie

Generalnie dziecko ma mieć swobodę wykonywanie ruchów w stawach biodrowych i możliwość ułożenia nóżek szeroko i w zgięciu.

Stosujemy
  • luźny ubiór dziecka
  • zakaz krępowania ruchów dziecka
  • układanie na brzuszku lub plecach
  • noszenie z nóżkami rozstawionymi szeroko na tzw. żabkę

Biodra "chore" wymagające leczenia
Typ II b - (biodra identyczne z II a, wiek > 12 tygodni) - opóźnione dojrzewanie
II c - duża niedojrzałość stawu biodrowego. Kąt alfa 43° - 49°, beta <77°.
podtyp D - podobny do typu II c, ale niestabilne - głowa kości udowej w badaniu wykazuje już niewielką tendencję do przemieszczania się poza panewkę. Kąt alfa 43° - 49°, beta >77°.
Typ III Głowa kości udowej na stałe przemieszczona częściowo poza panewkę (staw podwichnięty) - kąt alfa < 43°.
Typ IV Głowa kości udowej całkowicie przemieszczona w stosunku do panewki - kąt alfa < 43°.

Wszystkie powyższe typy chorych bioder wymagają jak najszybszego wdrożenia leczenia !!!

Do leczenie stostowana jest m.in.

Szyna bioderkowa typu Tübinger

Czas leczenia i skuteczność zależy od wieku dziecka w jakim zostanie rozpoznana wada i włączone leczenie oraz stopnia jej nasilenia. 

prawidłowe założenie w/w ortezy

 
orteza powinna być założona przez 24h/dobę
odwiedzenie 30 - 45 st.
zgięcie nieco więcej niż 90 st.

W razie braku skuteczności leczenia zachowawczego pozostaje leczenie szpitalne - wyciąg/leczenie operacyjne

Im wcześniej wada zostanie rozpoznana tym większe szanse na wyleczenie metodami zachowawczymi